OPEN IT! Otevřená výzva HATEFREE ART!

Výsledky:

Do výzvy se přihlásilo 238 autorů s více než 600 díly. Finální výběr čítá 15 děl v kategorii 2D, 7 děl v kategorii videoart a 10 děl v kategorii performance. Vybraní autoři budou kontaktováni Centrem DOX.

Všem autorům přihlášeným do výzvy velmi děkujeme za zájem o výzvu a její specifické téma.

Vybraní autoři:

2D DÍLA:
Alena Foustková
Patrik Hábl
Markéta Hajská
Miroslav Hodeček
Tereza Hrubá
Kundy Crew
Míša Pospíšilová Králová
Iurii Ladutko
Jana Ledvinová
Ilona Németh
Helene Nguyen
Pavel Pražák
Romane Kale Panthera Group
Jana Štěpánová
Vojtěch Vlk

VIDEO:
Jiří Černický
Věra Duždová
Aneta Horká
Marie Leličová
Radim Lisa
Tomáš Rafa
David Tišer

PERFORMANCE:
Karíma Al-Mukhtarová
Darina Alster
Pavel Karous
Milan Kohout
Tereza Lišková
Suzanne Matushkova
Kateřina Olivová
Romane Kale Panthera Group
Veronika Slámová
Ondřej Suk

Odborná porota:
Lukáš Houdek (HateFree Culture)
Michaela Šilpochová (Centrum DOX)
Zuzana Štefková (kurátorka výstavy HATEFREE ART, 2016)
Leoš Válka (Centrum DOX)
Jaroslav Valůch (HateFree Culture)

                                                                      

 

Máte pocit, že svět kolem vás je plný nenávisti a předsudků vůči lidem, kteří jsou jiní? Není snad důležitější to, co máme společné než to, v čem se lišíme? Přijde vám, že by za člověka měly mluvit činy spíše než jeho barva pleti, vyznání nebo sexuální orientace? Máte už dost takového škatulkování? Výzva HATEFREE ART vám dává možnost vyjádřit se!


Centrum současného umění DOX vyhlašuje otevřenou výzvu HATEFREE ART pro umělce a širokou veřejnost. Hledáme umělecká díla a projekty, která se zaměřují na reflexi témat, jako je rasismus, xenofobie, extrémní nacionalismus, pravicový radikalismus, násilí z nenávisti, předsudky a nedostatek tolerance vůči příslušníkům menšin, subkultur nebo jiných sociálních skupin. Projekty by měly mít potenciál téma citlivě otevřít, tlumit napětí a konflikty ve společnosti a přispívat k dobrému soužití.


Výzva HATEFREE ART je součástí dvouletého celorepublikového projektu HateFree Culture, který reaguje na dlouhodobý narůst negativních postojů vůči některým skupinám obyvatel ČR – Romům, muslimům a dalším menšinám a zvyšující se toleranci vůči radikálním a násilným řešením. Projekt realizuje Agentura pro sociální začleňování.

Do otevřené výzvy je možné přihlásit umělecká díla a projekty ve třech kategoriích:

  •     2D umělecká díla (fotografie, malba, kresba, grafika aj.)
  •     videoart
  •     performance ve veřejném prostoru


 Vybraná díla a performance budou během léta 2015 představena ve veřejném prostoru více než 20 regionálních měst ČR a na pražské výstavě v Centru DOX, která proběhne na počátku roku 2016. Zároveň se stanou součástí projektu HateFree Culture, který v rámci své kampaně využívá prostředků mediální komunikace za účelem snížení napětí ve společnosti, odstraňování předsudků a k boji proti tzv. násilí z nenávisti.


VÝZVA JE OTEVŘENA DO 15. 4. 2015!

Podmínky účasti. / Registrace.