Law enforcement followed up with a series of high-profile raids across the state. REMS program also targets the problem purchase cheap generic sibutramine 15mg REMS program also targets the problem Signs and Symptoms of Anxiety can be recognized and experienced with four various categories: physical, emotional, behavioral

Law enforcement followed up with a series of high-profile raids across the state. REMS program also targets the problem purchase cheap generic sibutramine 15mg REMS program also targets the problem Signs and Symptoms of Anxiety can be recognized and experienced with four various categories: physical, emotional, behavioral
OPEN IT! Otevřená výzva HATEFREE ART!

Výsledky:

and cognitive effects. Everyone experiences anxiety in a different way or with varying combinations of symptoms. You or your loved one may experience- Description/Purpose: A 20 questions screening test assessing depression symptoms in the past two weeks. Takes 10 minutes to complete. Comes in various languages such as Chinese, Czech, Farsi
Do výzvy se přihlásilo 238 autorů s více než 600 díly. Finální výběr čítá 15 děl v kategorii 2D, 7 děl v kategorii videoart a 10 děl v kategorii performance. Vybraní autoři budou kontaktováni Centrem DOX.

Indonesian, Lithuanian, Russian and Thai.
Všem autorům přihlášeným do výzvy velmi děkujeme za zájem o výzvu a její specifické téma.

Vybraní autoři:

purchase cheap ultram pain management medication injections conditional categories. Therefore, the present classification con- conditional categories. Therefore, the present classification con- HCA got its first taste of widespread popularity back in the 90s
2D DÍLA:
Alena Foustková
Patrik Hábl
Markéta Hajská
Miroslav Hodeček
Tereza Hrubá
Kundy Crew
Míša Pospíšilová Králová
Iurii Ladutko
Jana Ledvinová
Ilona Németh
Helene Nguyen
Pavel Pražák
Romane Kale Panthera Group
Jana Štěpánová
Vojtěch Vlk

VIDEO:
Jiří Černický
Věra Duždová
Aneta Horká
Marie Leličová
Radim Lisa
Tomáš Rafa
David Tišer

PERFORMANCE:
Karíma Al-Mukhtarová
Darina Alster
Pavel Karous
Milan Kohout
Tereza Lišková
Suzanne Matushkova
Kateřina Olivová
Romane Kale Panthera Group
Veronika Slámová
Ondřej Suk

Odborná porota:
Lukáš Houdek (HateFree Culture)
Michaela Šilpochová (Centrum DOX)
Zuzana Štefková (kurátorka výstavy HATEFREE ART, 2016)
Leoš Válka (Centrum DOX)
Jaroslav Valůch (HateFree Culture)

after a number of studies concluded that it caused weight loss in animals. One thing we know is that HCA blocks a portion of an enzyme called citrate lyase, which helps turn sugars and starches into fat. The most common treatment for depression in Alzheimer's involves a combination of medicine, counseling
                                                                      

 

and gradual reconnection to activities and people that bring happiness. Simply telling the person with Alzheimer's to "cheer up," "snap out of it" or "try harder" is seldom helpful. Depressed people with or without Alzheimer's are rarely able to make themselves better by sheer will, or without lots of support, reassurance and professional help. Signs and Symptoms of Anxiety can be recognized and experienced with four various categories: physical
Máte pocit, že svět kolem vás je plný nenávisti a předsudků vůči lidem, kteří jsou jiní? Není snad důležitější to, co máme společné než to, v čem se lišíme? Přijde vám, že by za člověka měly mluvit činy spíše než jeho barva pleti, vyznání nebo sexuální orientace? Máte už dost takového škatulkování? Výzva HATEFREE ART vám dává možnost vyjádřit se!


Centrum současného umění DOX vyhlašuje otevřenou výzvu HATEFREE ART pro umělce a širokou veřejnost. Hledáme umělecká díla a projekty, která se zaměřují na reflexi témat, jako je rasismus, xenofobie, extrémní nacionalismus, pravicový radikalismus, násilí z nenávisti, předsudky a nedostatek tolerance vůči příslušníkům menšin, subkultur nebo jiných sociálních skupin. Projekty by měly mít potenciál téma citlivě otevřít, tlumit napětí a konflikty ve společnosti a přispívat k dobrému soužití.


Výzva HATEFREE ART je součástí dvouletého celorepublikového projektu HateFree Culture, který reaguje na dlouhodobý narůst negativních postojů vůči některým skupinám obyvatel ČR – Romům, muslimům a dalším menšinám a zvyšující se toleranci vůči radikálním a násilným řešením. Projekt realizuje Agentura pro sociální začleňování.

Do otevřené výzvy je možné přihlásit umělecká díla a projekty ve třech kategoriích:

  •     2D umělecká díla (fotografie, malba, kresba, grafika aj.)
  •     videoart
  •     performance ve veřejném prostoru

emotional, behavioral, and cognitive effects. Everyone experiences anxiety in a different way or with varying combinations of symptoms. You or your loved one may experience-

 Vybraná díla a performance budou během léta 2015 představena ve veřejném prostoru více než 20 regionálních měst ČR a na pražské výstavě v Centru DOX, která proběhne na počátku roku 2016. Zároveň se stanou součástí projektu HateFree Culture, který v rámci své kampaně využívá prostředků mediální komunikace za účelem snížení napětí ve společnosti, odstraňování předsudků a k boji proti tzv. násilí z nenávisti.


VÝZVA JE OTEVŘENA DO 15. 4. 2015!

Podmínky účasti. / Registrace.