Často kladené dotazy

 • Kdy je finální termín pro přihlášení děl do výzvy?

Deadline přihlášek je 15. dubna 2015 do půlnoci.

 • Do jakých kategorií se můžou díla přihlašovat?

Kategorie jsou pouze tři – 2D díla, videoart a performance ve veřejném prostoru.

 • Mohu zaslat svoje díla poštou nebo emailem?

Ne, díla je možné přihlašovat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na tomto odkazu.

 • Kolik děl mohu přihlásit?

Jeden autor může přihlásit maximálně 5 děl napříč všemi kategoriemi (např. 3 malby, 1 fotografii a 1 video). V případě uměleckých cyklů pak může autor k jednomu dílu přiložit až 6 souborů.

 • Jakým způsobem mohu přihlásit hotové video do výzvy?

Pouze prostřednictvím internetového odkazu na Youtube.

 • Do kdy je nutné vybrané náměty pro videa a performance zrealizovat?

Vybrané náměty přihlášených videí a performance musí být zrealizovány do 31. prosince 2015.

 • Můžeme se přihlásit jako kolektiv autorů?

Ano, je to možné, ale každý umělecký projekt musí mít jmenovaného odpovědného vedoucího (kontaktní osobu), který je jedním ze spoluautorů díla.

 • Mohu přihlásit dílo někoho jiného?

Ne, dílo musí být autorským počinem nebo může být přihlášeno osobou, která je spoluautorem díla.

 • Mohu se přihlásit do výzvy, i když nejsem občanem ČR?

Ano, podmínkou pro účast ve výzvě je dlouhodobé pobývání na území České nebo Slovenské republiky.

 • Mohu se přihlásit do výzvy, i když nejsem absolventem ani studentem uměleckých oborů?

Ano, tato výzva je určená umělcům i široké veřejnosti.

 • Budou všechna přihlášená díla automaticky vystavena v DOXu?

Ne, odborná komise rozhodne o výběru děl, která budou prezentována na výstavě v roce 2016.

 • Kdo rozhoduje o tom, která díla budou prezentována na výstavě v DOXu a které náměty videí a performance budou vybrána k realizaci?

Odborná komise složená z kurátorů a členů týmu HateFree Culture.

 • Je možné, že bude dílo použito pro účely projektu HateFree Culture?

Ano, koordinátoři projektu HateFree Culture mohou vybrat díla pro prezentační a mediální účely kampaně. Vybrané performance budou realizovány ve veřejném prostoru regionálních měst a 2D díla prezentována formou plakátů A3 na klasických plakátovacích plochách.