Podmínky

Termín přihlášek: 15. 4. 2015
Termín výstavy: první čtvrtletí roku 2016, termín bude upřesněn
Místo konání výstavy: Centrum současného umění DOX v Praze
Termín a místo regionálních výstav: léto 2015, lokality budou upřesněny


Umělecká díla a projekty jsou přijímány v následujících kategoriích:

 • 2D díla – fotografie, malba, kresba, grafika a další formy výtvarného umění
 • Videoart – hotová videa nebo jejich námět (max. do délky 5 minut)
 • Performance ve veřejném prostoru – je možné přihlašovat náměty nebo již realizované akce
 • Bude vybráno a ohodnoceno maximálně 15 děl v kategorii 2D, 7 v kategorii videoart a 10 performancí. Tyto vybraná díla/projekty získají finanční odměnu ve výši 6000,- Kč. Jedná se o odměnu nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady na zhotovení projektů.

V rámci celorepublikového projektu HateFree Culture budou vybrané performance realizovány ve veřejném prostoru regionálních měst ČR a 2D díla prezentována formou plakátů A3 na klasických plakátovacích plochách. Záznamy performance a videa budou šířeny po sociálních sítích kampaně, případně dalšími médii. Vybraná díla a projekty budou následně představeny na výstavě v Centru DOX.

 • Přihlášená díla by měla reflektovat témata jako rasismus, extrémní nacionalismus, pravicový radikalismus nebo násilí z nenávisti**. Projekty by měly mít potenciál téma citlivě otevřít, tlumit napětí a konflikty ve společnosti a přispívat k dobrému soužití.
 • Zájemci o účast v projektu se mohou přihlásit od 16. 2. do 15. 4. 2015.
 • Účastníci výzvy musí být starší 18 let.
 • Účastníci výzvy nemusí být občany ČR.
 • Každý účastník může přihlásit maximálně 5 děl v rámci všech kategorií, přičemž za individuální dílo se považuje i ucelený cyklus o max. 6 dílčích částech (např. fotografií apod.).
 • Přihlášené dílo může být výsledkem tvůrčí činnosti autora nebo kolektivu spoluautorů.
 • Díla v kategorii 2D mohou být přihlašována pouze ve formátech jpg/png/gif ve velikosti 300 kB až 1 MB.
 • Díla v kategorii Videoart mohou být přihlašována pouze prostřednictvím internetového odkazu (pouze Youtube) a v maximální délce 5 minut (v případě delších stopáží, je nutný střih) nebo v případě námětu formou textu ve formátech doc/docx/txt/pdf.
 • Díla v kategorii Performance mohou být přihlašována prostřednictvím internetového odkazu (pouze Youtube) nebo v případě námětu formou textu ve formátech doc/ docx/txt/ pdf. U performancí by měl být specifikován typ prostoru nebo konkrétní místo, pro které jsou určeny.
 • Všechna díla musí obsahovat název díla, datum vzniku (bylo-li realizováno), formu a krátkou anotaci díla, která mimo jiné vysvětluje vztah díla k tématu výzvy.
 • O výběru děl bude rozhodovat odborná komise složená z kurátorů a členů týmu HateFree Culture.
 • Vybraní autoři budou následně kontaktováni Centrem DOX, převoz vybraných děl do Centra DOX proběhne po individuální dohodě.
 • Všechna přihlášená díla (vždy první přiložený soubor k dílu) budou ke zhlédnutí v online galerii.
 • Organizátoři projektu si vyhrazují právo vyřadit přihlášená díla, která nesouvisí s tématem výzvy nebo podněcují k násilí, netoleranci a extremismu, apod.
 • Účastníci dávají registrací souhlas s prezentací díla v online galerii otevřené výzvy HateFree Art a se zpracováním osobních údajů.
 • Registrací zároveň předběžně souhlasí s užitím díla v aktivitách otevřené výzvy HateFree Culture:
 1.     v rámci regionálních výstav v ČR - autoři budou finančně ohodnoceni.
 2.     pro propagační a mediální účely projektu HateFree Culture
 3.     případně také na výstavě v Centru DOX
 • S autory vybraných děl bude podepsána smlouva.
 • Centrum současného umění DOX neodpovídá za autory a jimi získaný a použitý obsah zobrazených děl, která byla přihlášena v rámci výzvy Hatefree Art.

 

HARMONOGRAM VÝZVY:

 • 15. 4. – 15. 5. 2015 - hodnocení přihlášených děl (námětů), výběr děl a projektů pro regionální výstavy
 • 2. polovina května 2015 - zveřejnění výsledků výzvy na stránce hatefreeart.dox.cz , předání vybraných děl po individuální dohodě, podpis smluv s autory vybraných děl (námětů)
 • červen – září 2015 - realizace regionálních výstav a performancí v rámci projektu HateFree Culture
 • září 2015 - kurátorský výběr pro výstavu v Centru DOX, zveřejnění informace o vybraných dílech na: hatefreeart.dox.cz
 • leden – březen 2016 - výstava HateFree Art v Centru DOX

 Kontakt:
opencall@dox.cz, +420 295 568 111


**Násilí z nenávisti (z angl. hate violence) je jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu života. Jedná se o symbolický útok vůči jednotlivci z důvodu jeho příslušnosti k určité skupině. Útok se nezakládá na pachatelově zkušenosti s konkrétní osobou, ale na jeho nesnášenlivosti vůči skupině, kterou pro něj oběť představuje.